De Filigraanvereniging is een landelijke vereniging die is opgericht in januari 1989. Twee maal per jaar wordt "ergens" in het land een activiteitendag georganiseerd. De Filigraanvereniging is ook aanwezig op een aantal landelijke en regionale evenementen en beurzen.

Rond 14 maart 2017 ontvingen alle leden de 1e uitgave van de 29e jaargang van het clubblad "Verdraaid". Ook daarin vindt u het programma van de volgende Filigraan Activiteitendag.

 Op zaterdag 22 april 2017 vindt de volgende Filigraan Activiteitendag plaats. Na het grote succes in november 2016 weer in "nieuwe stijl".

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Leden ontvangen 4 keer per jaar het verenigingsblad "Verdraaid".

Voor al uw vragen over de filigraanvereniging kunt u natuurlijk contact opnemen met de bestuursleden. Alle contactadressen vindt u hier.

Met enige regelmaat verschijnen artikelen over filigraan in kranten en tijdschriften. Vooral rondom de verschillende activiteitendagen komen we in het nieuws.