De Filigraanvereniging is een landelijke vereniging die is opgericht in januari 1989. Twee maal per jaar wordt "ergens" in het land een activiteitendag georganiseerd. De Filigraanvereniging is ook aanwezig op een aantal landelijke en regionale evenementen en beurzen.

Rond 14 maart 2017 ontvingen alle leden de 1e uitgave van de 29e jaargang van het clubblad "Verdraaid". Daarin bijdragen van leden en het programma van de Filigraan Activiteitendag op 22 april.

Op zaterdag 22 april 2017, vond de Filigraan Activiteitendag "nieuwe stijl" plaats. Voorlopig even geen verenigings-activiteiten. Zodra de datum voor de volgende Activiteitendag bekend is, leest u dat hier.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Leden ontvangen drie keer per jaar het geheel in kleur uitgevoerde verenigingsblad "Verdraaid".

Voor al uw vragen over de filigraanvereniging kunt u natuurlijk contact opnemen met de bestuursleden. Alle contactadressen vindt u hier.

Met enige regelmaat verschijnen artikelen over filigraan in kranten en tijdschriften. Vooral rondom de verschillende activiteitendagen komen we in het nieuws.