De Filigraanvereniging is een landelijke vereniging die is opgericht in januari 1989. Twee maal per jaar wordt "ergens" in het land een activiteitendag georganiseerd. De Filigraanvereniging is ook aanwezig op een aantal landelijke en regionale evenementen en beurzen.

Rond 14 oktober 2017 ontvingen alle leden de 3e uitgave van de 29e jaargang van het clubblad "Verdraaid". Daarin bijdragen van leden en het laatste nieuws over de Filigraan Activiteitendag op 4 november 2017.

Op zaterdag 4 november 2017 vindt de eerstvolgende Filigraan Activiteitendag "nieuwe stijl" plaats.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Leden ontvangen drie keer per jaar het geheel in kleur uitgevoerde verenigingsblad "Verdraaid".

Voor al uw vragen over de filigraanvereniging kunt u natuurlijk contact opnemen met de bestuursleden. Alle contactadressen vindt u hier.

Met enige regelmaat verschijnen artikelen over filigraan in kranten en tijdschriften. Vooral rondom de verschillende activiteitendagen komen we in het nieuws.