Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Leden ontvangen drie keer per jaar het geheel in kleur uitgevoerde verenigingsblad "Verdraaid" in de brievenbus.

De contributie voor het lidmaatschap van de Filigraanvereniging bedraagt slechts  € 15,00 per jaar.
Daarnaast éénmalig € 2,00 inschrijfgeld.

Voor meer informatie betreffende het lidmaatschap kunt u terecht bij: Mevr. T. Arensman

Het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk opgezegd te worden. Dus uiterlijk 31 mei.